სინერგიზმი

ფიზიოლოგიაში სინერგიზმი გამოიხატება როგორც კუნთების ჯგუფების, ასევე ქცევით დონეზე. კერძოდ, სხვადასხვა თვისებების მქონე კუნთების (მაგ., ნეკნთაშუა, ხრტილთაშუა კუნთები, დიაფრაგმა) მუშაობის საბოლოო ხელშემწყობი ეფექტი მდგომარეობს ნორმალური გარეგანი სუნთქვის უზრუნველყოფაში მათი მოქმედების სივრცითი და დროებითი სინქრონიზაციის ხარჯზე. >>> Read the rest of this entry »